Jak zabezpieczyć się przed stratami powodziowymi – część I


Woda, to żywioł, który rokrocznie zabiera wiele istnień ludzkich na całym świecie i powoduje niepoliczalne wręcz straty materialne.


Od zarania cywilizacji, woda dawała życie i je odbierała, pomagała w budowie lub burzyła świat tworzony przez ludzi. Z najstarszych mitów i podań, przekazywanych sobie przez mieszkańców wszystkich kontynentów, znana jest jako żywioł niebezpieczny. Historycy odnotowują powodzie i podtopienia, które zmieniały losy całych społeczeństw. Mijają wieki, a sytuacja zmienia się w niewielkim stopniu. Jest to żywioł nieokiełznany - powstrzymany w jednym miejscu daje znać o sobie gdzie indziej.


Groźne małe rzeki


Najstraszniejszymi przejawami jego potęgi są powodzie i podtopienia. Powódź to wezbranie poziomu wody w rzece, jeziorze czy morzu, powodujące straty w gospodarce. Może powstać w efekcie opadów, roztopów, sztormu albo zatoru nurtu. W Polsce do najgroźniejszych zalicza się wezbrania na wartkich górskich potokach i rzekach, które w krótkim czasie potrafią siać zniszczenie, porównywalne w wymiarze gospodarczym do wielkich powodzi zdarzających się sporadycznie.


Okiełznamy wodę?


Czy powodzi można uniknąć? Trzeba zaryzykować stwierdzenie, że nie jest to możliwe. Próby okiełznania tego żywiołu na terenach tradycyjnie nim zagrożonych, tylko na przestrzeni ostatnich stu lat pokazują, że jedyne, co może człowiek zrobić, to unikać zasiedlania terenów potencjalnie narażonych na zalanie albo nauczyć się zabezpieczać się przed stratami powodziowymi. Służą temu w większej skali osiągnięcia inżynierskie z zakresu hydrotechniki.


Ludzie się przygotowują


W ślad za tymi rozwiązaniami idą kolejne, już niematerialne: zmiany prawa ograniczające możliwość użytkowania obszarów zagrożonych zalaniami, budowa systemu lokalnego powiadamiania alarmowego. Tworzy się specjalne formacje (cywilne i mundurowe), przygotowane do przeciwdziałania skutkom powodzi, wreszcie podnosi świadomość mieszkańców zagrożonych terenów co do zasad postępowania na wypadek pojawienia się zagrożenia. Ludzie dowiadują się, jak ubezpieczyć swój majątek, ratować życie, a nawet, jak można przebudować domy, aby chronić je przed wodą, a w razie zalania mieć pewność, że uda się sprawnie przeprowadzić osuszanie pomieszczeń, aby przywrócić ich funkcjonalność.

WaterSmile Poland Sp. z o.o.
|
ul. Gutenberga 24
,
Gliwice
,
Śląskie
|
44-164
Polska
(32) 724 86 42
|
|