Jak postępować w przypadku zalania w czasie powodzi?


Wiemy, że mieszkamy na terenach zagrożonych skutkami wezbrania. Przygotujmy zatem rodzinny plan na wypadek powodzi. Wiele razy słyszeliśmy o sztabach zarządzania kryzysowego, ćwiczeniach strażaków i żołnierzy na taką okoliczność. Co sami możemy zrobić, żeby w chwilach zagrożenia wielką wodą sprawnie ratować życie i dobytek?


Rodzina razem


Fachowcy radzą, aby przygotować „rodzinny plan powodziowy”. Określamy w nim zasady i kolejność postępowania w perspektywie nadejścia powodzi. Oczywiście cały czas musimy pamiętać, że w takim czasie powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia osób, którym zostały powierzone obowiązki ochrony życia i mienia ludności na danym terenie.


Bezpieczne miejsce


Możemy jednak ustalić z domownikami własne zasady działania w takim czasie. Wspólnie ustalić, która część domu będzie najbezpieczniejsza, zadbać, aby każdy mieszkaniec znał numery alarmowe, w tym do miejscowych organów władz samorządowych odpowiedzialnych za pomoc ludności. Woda potrafi zaskakiwać, nadejść z niespodziewanej strony, może rozdzielić bliskich. Dlatego dobrze jest wyznaczyć wszystkim punkt zborny w bezpiecznym miejscu. W ten sposób, jeśli ewakuacja nie nastąpi wspólnie, rodzina bez trudu odnajdzie się, docierając w umówione miejsce.


Ratować, kiedy można


Możemy również wytyczyć miejsce ewakuacji na terenach położonych wyżej, do którego nie tylko sami się udamy, ale gdzie przewieziemy maszyny, sprzęt czy zwierzęta, które chcemy ochronić przed wodą. Jeśli jesteśmy zmuszeni do ewakuacji, w miarę możliwości pamiętajmy o zabezpieczeniu domu: odłączeniu mediów, wyniesieniu wartościowych przedmiotów na wyższe kondygnacje. Dzięki temu po ustąpieniu wody czeka nas tylko osuszanie. Unikniemy natomiast dodatkowych kosztów wynikających ze zniszczenia wyposażenia. Opuszczając dom, starajmy się zabrać ze sobą dokumenty (z aktami urodzenia włącznie), a także pieniądze, wartościowe papiery i inne kosztowności oraz polisy ubezpieczeniowe.


Myśleć o jutrze


Zadbajmy o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Zabierzmy apteczkę i lekarstwa przyjmowane przez domowników. Pamiętajmy o podręcznym bagażu: zmianie ciepłej odzieży, nieprzemakalnej odzieży wierzchniej. Jeśli jest na to czas, weźmy drobne rodzinne pamiątki, czy ulubione zabawki dla dzieci. To sprawi, że czas oczekiwania na powrót do domu może upłynąć nieco spokojniej.


Dzieci też pracują


Żeby opisane powyżej czynności wykonywać sprawnie, podzielmy obowiązki między wszystkich domowników. Znajdźmy zadania także dla dzieci. Taka organizacja pracy pozwoli na sprawną ewakuację i da większe szanse na ocalenie majątku, a przede wszystkim ochronę zdrowia i życia bliskich.


Szybko, ale ostrożnie


Po opuszczeniu domu należy jak najszybciej udać się do punktów ewakuacji, wskazanych przez obronę cywilną. Niezależnie od środka lokomocji, na terenach objętych zagrożeniem powodziowym, w żadnym wypadku nie należy zbliżać się do płynącej wody oraz unikać innych niebezpieczeństw, jak zerwane nurtem linie energetyczne itp.

WaterSmile Poland Sp. z o.o.
|
ul. Gutenberga 24
,
Gliwice
,
Śląskie
|
44-164
Polska
(32) 724 86 42
|
|